Wodomierze

Dostępna wyłącznie sprzedaż hurtowa

Jednostrumieniowe

Flodis - Wodomierz dystrybucyjny

Flodis wysokiej klasy wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej. Flodis jest wodomierzem jednostrumieniowym wysokiej klasy R160 (parametry metrologiczne lepsze niż dawna klasa C). Produkowany w zakresie średnic od DN15 do DN32, przystosowany do zdalnego odczytu.

Zobacz więcej

Unimag+

Unimag+ to nowy wodomierz jednostrumieniowy będący następcą znanego modelu Unimag. Wodomierz Unimag+ można w każdej chwili przekształcić w zaawansowane urządzenie komunikacyjne poprzez zaopatrzenie go w szeroką gamę modułów komunikacyjnych Cyble fi rmy Itron.

Zobacz więcej

Unimag+ PE

Unimag+PE to nowy wodomierz jednostrumieniowy zaprojektowany do użytku w mieszkalnictwie. Jest on następcą znanego modelu UnimagPE. Dzięki budowie modułowej wodomierz Unimag+PE można w każdej chwili przekształcić w zaawansowane urządzenie komunikacyjne i zintegrować z jednym z rozwiązań fi rmy Itron do zdalnego odczytu oraz z systemem gromadzenia danych.

Zobacz więcej

Flostar Wysokiej klasy wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej

Flostar jest wodomierzem jednostrumieniowym w zakresie średnic od DN40 do DN150. Jego parametry metrologiczne przekraczają znacznie wymagania dawnej klasy C. Wysoka dokładność umożliwia wiarygodny pomiar niezależnie od wartości przepływu.

Zobacz więcej