Wodomierze

Dostępna wyłącznie sprzedaż hurtowa

Specjalnego przeznaczenia

Wodomierz kolanowy MK

Wodomierz przeznaczony do pomiaru zużycia znacznych ilości zimnej wody o temperaturze do 30°C, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16).

Zobacz więcej

Wodomierz hydrantowy MH-01 - do hydrantów podziemnych

MH-01 – do pomiaru objętości wody o temperaturze do 30°C, poprzez szybkie podłączenia do hydrantu podziemnego o średnicy 80mm, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 bar (PN 10).

Zobacz więcej

Przepływomierz Irygacyjny WI

Wodomierz przeznaczony do pomiaru zużycia wody pobieranej z rzek lub zbiorników wodnych, a także do pomiaru wypływu z przewodów zamkniętych ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków o temperaturze do 50°C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN 16).

Zobacz więcej